7 mars 18:30-20:00

Välkommen att delta på ICF Sveriges fortbildning


Det empatiska ledarskapet introducerades av Gerhard för drygt tio år sedan och har sedan dess vunnit allt större gehör. Utgångspunkten är att en god ledare alltid behöver börja med att utforska sig själv, skapa en god självbild och självinsikt. Med det som bas krävs också att en ledare vurmar för starka nära relationer i syfte att skapa team som bygger på tillit, trygghet, öppenhet, sårbarhet och kollektivt ansvarstagande.
Empati är en väldigt viktig egenskap hos ledare, kanske den allra viktigaste. Detta gäller inte minst i tider av oro, kris och omställning, då medarbetare löper extra stor risk att drabbas av stress, psykisk ohälsa eller andra problem. Men empatiskt ledarskap är inte bara bra för medarbetarnas välmående, det har också en positiv inverkan på bland annat produktiviteten och innovationsförmågan, visar forskning.

Denna fortbildning vänder sig primärt till Ledare, HR-personal och coacher

Gerhard presenterar en modell som följs av många. En personlig berättelse om Gerhards egen ledarskapsutveckling och principerna för hur ett empatiskt ledarskap kan byggas.

Hur får man detta ban- brytande synsätt att fungera i en organisation? Många talar varmt om ett mer mänskligt ledarskap, men få, eller nästan inga, företag eller ledare har uthålligheten eller förmågan. På Kavli visades dock att det fungerar och hur ett empatiskt ledarskap kan leda till en unik metamorfos av företaget, kulturen och framförallt resultaten.

I webinariet kommer ni få en introduktion till Gerhards teori om det empatiska ledarskapet, vad om krävs av individ och organisation för individ för att nå ett sådant ledarskap men också hur detta implementerades på Kavli på ett mycket framgångsrikt sätt. Ni kommer också få en bild av vad det empatiska ledarskapet leder till i en organisation och vilka effekter det får.

  Som coach för ledare eller organisationer eller som HR-chef eller ledare i en organisation får du kunskaper och verktyg som visat sig har fungerat och gett hållbara resultat.

  Välkommen!

   Facilitator och Moderatorer

   Gerhard Bley
   Facilitator

   Gerhard Bley är civilekonom från Stockholms Universitet och utbildad i USA på University of Arizona. Under de senaste 25 åren har Gerhard haft en rad VD-befattningar inom näringslivet, bl a som VD för Kavli. Idag är Gerhard verksam som VD för Norrmejerier, samt ordförande i den ideella föreningen Mind, som verkar för psykisk hälsa i samhället. För drygt tio år sedan lanserade Gerhard Bley begreppet empatiskt ledarskap i sin bok ”Instinkt eller insikt – bättre resultat genom empatiskt ledarskap”. I våras publicerades uppföljaren till den första boken, ”Det empatiska ledarskapet – vägen till hållbara individer, hållbara resultat och ett hållbart samhälle”, där Gerhard fördjupar hur det empatiska ledarskapet kan implementeras med Kavli som exempel Idag sprider Gerhard det empatiska ledarskapet via föreläsningar, poddar och utbildningar, bl a i samarbete med Novare Leadership Academy. Gerhard är också en flitigt anlitad mentor till andra ledare. Läs gärna mer på empatisktledarskap.com.

   Läs mer

   Lars Lagerstedt
   Moderator

   Lars Lagerstedt är utbildad inom Gestalt, Kroppsterapi, Rollspel mm och arbetar i 40 år med organisationsfrågor, ledningsgrupper, ledarskap, arbetsplatsgrupper och individer. Som konsult i mer än 200 organisationen. Klientarbetet har omfattat coachning, terapi, handledning eller mentorskap i mer än 10.000 timmar.
   Lars Lagerstedt är PCC certifierad coach, är med i ICF Sveriges styrelse och leder ICF Sveriges Fortbildningsgrupp.

   Läs mer

   Rickard Fredriksson
   Co-Moderator

   Rickard är PCC certifierad och har ägnat en stor del av sitt arbete innebär att hjälpa människor som blivit uppsagda från sitt arbete. Dagligen träffar han personer som letar efter arbeten, som vill börja studera eller starta eget.

   Läs mer

   Vi träffas Digifysiskt

   För dig om inte närvarar fysiskt får en länk till Zoom i det bekräftelse mejl som skickas till den e-post du anger när du anmäler dig. 

   Fortbildningen ger följande CCE poäng

   0.75 - Core Competence Units (CC)

   0.75 - Resource Development Units (RD)

   CCE poäng är till för dig som är ICF certifierad coach och används i samband med förnyelse av din certifiering, vart 3e år.  
   CCE poängen skickas till den mailadress du anger när du anmäler dig och notera att du behöver delta under hela fortbildningen för att erhålla CCE poängen.

   Arrangeras av